Selasa, 5 Mei 2015

SEMPENA HARI GURU 2015

INSAN GURU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : Asri bin Md Saman @ OsmanProfesion keguruan merupakan profesion tertua di dunia. Islam meletakkan profesion keguruan sebagai suatu profesion yang sangat mulia. Tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Sabda Rasulullah SAW menerusi hadis sahih yang bermaksud : “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi” [ Sunan Ibn Majah, Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad ]

Mengapa demikian? Hal ini kerana guru selalunya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan di mana  Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Firman Allah SWT dalam Surah al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang merupakan Surah Pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
Selain itu, Rasulullah bersabda “Ada tiga golongan yang tidak boleh dipandang ringan hak mereka, sesiapa yang meremehkannya adalah munafik; Orang tua yang berpengalaman, guru-guru dan pemimpin yang adil.” - Riwayat At-Thabrani.

Kini dalam era yang serba moden dan canggih, kerjaya guru juga semakin mencabar. Seringkali dilaporkan di media cetak mahupun elektronik mengenai adanya segelintir kecil guru yang tidak dapat mengawal emosi lantas mengambil tindakan menghukum anak didik di luar batas etika sebagai seorang pendidik sehingga masyarakat dikejutkan dengan berita kematian seorang murid yang berpunca daripada tindakan guru.

Justeru, guru perlulah sentiasa ingat bahawa mendidik manusia memerlukan kesabaran tinggi dan nilai kasih sayang yang kental. Tanpa dua sifat penting itu, guru akan berhadapan masalah. Panduan ditunjukkan Rasulullah SAW perlu dijadikan amalan ketika memenuhi tugas mendidik anak bangsa. Banyak kisah dan peristiwa dilalui Rasulullah SAW mempamerkan perwatakan luhur pendidik yang unggul untuk dicontohi, yang tetap relevan di sepanjang zaman.

Selain itu, para guru hendaklah berusaha menyesuaikan dirinya dengan semua pelajar di sekolahnya, supaya segala ajarannya akan memberi kesan kepada semua murid, Imam al-Ghazali di dalam kitabnya ‘Ihya Ulumuddin’ menyatakan, bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat iaitu yang pertama ialah ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain pengetahuan seseorang  mengenai sesuatu konsep. Guru haruslah memberi penerangan yang mendalam terhadap konsep itu.Yang kedua ialah perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. Ketiga guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang, ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zaman baginda sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa’ Ar-Rasyidin , Abdul Rahman bin A’uf, Abu Hurairah, Saad bin Abi Waqas dan sebagainya.

Hari ini, para guru mestilah menerima fenomena bahawa terdapat segelintir ibu bapa yang hanya mementingkan kecemerlangan akademik anak-anak mereka sahaja tetapi beranggapan bahawa pembentukan sahsiah terpuji tidak penting. Anggapan sebegini menyebabkan anak-anak mereka tidak boleh ditegur, walaupun ternyata mereka melakukan kesalahan. Kesan daripada itu, murid lebih berasa hebat dan berani untuk melawan guru. Tidak peliklah jika banyak kes yang berlaku pada hari ini yang melibatkan kes disiplin pelajar sehingga berlakunya pergaduhan dengan guru. Sebab itulah tiada keberkatan ilmu kepada pelajar ekoran tidak menghormati guru seperti yang disarankan oleh Rasulullah menerusi sabda baginda yang bermaksud :
“Belajarlah ilmu, belajarlah ilmu untuk ilmu dan tunduk patuhlah kepada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka.” – Riwayat At-Thabrani.

Semasa proses mendisiplin pelajar guru menghadapi dilema apabila terdapat segelintir ibu bapa yang tidak dapat menerima hakikat bahawa anak mereka bersalah dan tidak mengaku kesilapan yang dilakukan. Dalam hal ini sepatutnya mereka terlebih dahulu berbincang dengan guru bukan semata-mata mendengar daripada anak-anak mereka sahaja di mana sehingga sanggup menyerang pihak sekolah dan membuat pendedahan kepada pihak media. Ini merupakan salah satu bentuk cabaran yang perlu dihadapi oleh guru pada masa kini dalam mengambil sesuatu tindakan terhadap pelajar.

Jika dahulu gurulah yang berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar di mana hanya guru sahaja yang menguasai dan mengendalikan kelas. Namun dalam era baru ini, guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran. Sebagai pemudah cara, guru perlu lebih sedia dan peka melahir dan menggunakan situasi-situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan. Murid perlu selalu diransang untuk berfikir secara kreatif dan kritikal. Cara mengajar juga telah berubah di mana dahulu ilmu disampaikan secara lisan dan bertulis. Namun kini teknologi komputer telah memberikan sesi pembelajaran berjalan secara interaktif dan lebih menarik lagi. Oleh yang demikian guru perlu menguasai kemahiran ICT dengan sebaiknya  oleh kerana kebanyakan pelajar pada hari lebih terkehadapan dari guru.
         
Guru juga berperanan dalam menentukan corak pembangunan sesebuah  negara. Kita perlu sedar, kejayaan  negara sehingga kini, sebahagian besar adalah hasil sumbangan profesion keguruan. Hal  ini kerana tenaga kerja yang ada pada hari ini di semua sektor bermula dari sekolah yang sudah pastinya memerlukan khidmat dan jasa guru. Memang sesuailah gelaran “jurutera yang membentuk manusia” diberikan kepada guru. Guru juga seharusnya menjadi model manusia yang berkelakuan baik. Para guru mesti bebas daripada bersikap negatif dan sempit daripada aspek bangsa, kelas, dan sosial.
Firman Allah SWT dinyatakan dalam Al Quran dalam Surah az-Zariat ayat 57, bermaksud “Tidak Ku jadikan jenis makhluk jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada Ku semata.” 
Oleh yang demikian insan yang bergelar  guru sudah pasti menghabiskan sebahagian besar masa sehariannya melaksanakan tugas mengajar dan kerja-kerja pengurusan yang berkaitan. Sesungguhnya setiap amalan yang disertakan dengan niat yang ikhlas sudah tentu dijanjikan dengan ganjaran pahala berlipat ganda oleh Allah s.w.t.  Alangkah malang kehidupan sebagai guru sekiranya kerja yang dibuat seharian tidak dapat diiktiraf menjadi ibadah. Lagi malang bagi seseorang guru sekiranya ia menganggap kerja yang dibuat seharian sebagai beban.

Sebagai kesimpulan, walaupun segala bentuk cabaran dan halangan yang dihadapi atau bakal mendatang, insan yang bergelar guru seharusnya mengharungi dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan mendidik pelajar dengan penuh kesabaran serta sentiasa membetulkan niat yang satu iaitu kerana Allah s.w.t. Dengan keikhlasan itulah segala tindakan dan kerja yang kita laksanakan mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang diterima oleh Allah.

Akhirnya, sempena Hari Guru yang kita sambut 16 Mei setiap tahun marilah kita semua menghayati kata-kata Saidina Ali Karramahu Wajhah yang bermaksud ; hak orang alim ada 7. Yang pertama jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. Yang kedua jangan halangi jika guru hendak berdiri.. Yang ketiga jangan membuka rahsia di hadapan guru. Yang keempat, jangan mengumpat orang di hadapan guru. Yang kelima, hormatlah guru kerana Allah. Yang keenam jangan duduk membelakangi guru dan yang ketujuh, jika ada keperluan lain, utamakanlah keperluan guru. Adalah menjadi tanggungjawab kita menjaga kemuliaan dan mengangkat martabat guru, sejajar dengan apa yang telah diwartakan oleh Allah SWT dalam kitabNya yang suci bermaksud :

‘Allah akan meninggikan orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. ‘ (Surah Al-Mujadalah, ayat 11)

Penulis adalah pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 06000 Jitra, Kedah Darul Aman.

Kenangan Umrah Ziarah Ramadhan 1430H

Umrah Ziarah Ramadhan 1430H Slideshow: Asrinajmi2009’s trip from Jitra (near Alor Setar, Kedah, Malaysia) to 2 cities Medina and Mecca was created by TripAdvisor. See another Saudi Arabia slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.